خدمات بازسازی ساختمان

خانه بارانی - معماری پایدار
30
فروردین

معماری پایدار، راهی برای بقای بشریت

معماری پایدار یا (sustainable architecture) تحولی مهم درحوزه معماری است. در تیم بازسازی ساختمان در اصفهان هدف از بازسازی، صرفه جویی در مصرف انرژی و ایجاد اصول پایداری است....

Read More